24.5Fps: Cool Stuff

Above: Short drama, corporate films and second unit stuff. Shot on digital and film formats. On top in the middle: the Head-monk of the Sumur Monastery with Aaton XTR, Cooke 10.4-52, loaded with Kodak Vision 2 (7201): 'Buddha's Medicine'

See also: "In any process of change, the complementary tendency toward stability must always be taken into account. If, for example, the manager puts all the emphasis on change [...] frequently the opposite response is provoked as an attitude of resistance. In The Law of Opposites, such opposition is creatively transcended trough the insight that, in the process of change, change as well as stability are always recursively involved. Any manager wanting to initiate change has to respect stability. If he wants to realise stability, he has to honour change.": http://bartvanbroekhoven.com/en-US/75-sar-9-injury-control-interim-management

"Ik heb een lange zwart-wit opleiding. In Nederland, in fotografie - ik ontwikkelde mijn spullen zelf. Dus ik weet wel wat doorontwikkelen betekent enzo. En dan kom je de vreemdste dingen tegen. Want bij die film 'Dead man' van Jim Jarmusch dat wilden we 'super zwart-wit' hebben. Dat hebben we besteld bij Illford. Dat zijn de vriendelijkste mensen in zwart-wit. We hebben geëxperimenteerd. Enne - maar, de film paste niet in de camera: een andere perforatie. We hebben de hele troep terug moeten sturen. En toen hebben we het zwart-wit bij elkaar geraapt van restjes zwart-wit. En omdat het niet genoeg was heeft Kodak voor ons film aangemaakt. De Dubbel X, ga er nooit op draaien, het is gewoon gemaakt voor TV en kantoren, ik vind het heel oninteressant materiaal, grijzig vaak.¹": http://bartvanbroekhoven.com/nl/links/1-interview-robby-muller-2007-Interview

Ilford website: http://www.ilfordphoto.com/products/product.asp?n=6&t=Black+%26+White+Films

____________

¹ Robby Müller: "I’ve had a long black & white education. In the Netherlands, in photography – I developed my negatives myself. Therefore I know, however, what pushing means and more things like that. And then you discover very strange things. Because with that film ' Dead man' of Jim Jarmusch we wanted 'super black and white'. We ordered that at Illford. These are the friendliest people in the black & white business. We have experimented… but it was not appropriate, the film didn’t fit in the camera: another perforation. We had to return the complete mess. And then we got some leftovers black & white. And because it was not enough Kodak has produced a stock for our film. Double X, never shoot on it. It has been made originally for TV and offices; I thought it was completely uninteresting material, very grey-ish.": http://cinematography.nl/news-update/latest-news-overview/interview-robbie-müller.html