Winter_and_spring

Velsen/Bloemendaal, 6 Februari 2013. Part of dune-beach training trail. Near Duin en Kruidberg in Velsen.

Above: Kennemerduinen, 6 Februari 2013. Pictures taken during training on trail in Stormschool Bloemendaal area, near Duin en Kruidberg.